Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "30" березня 2012 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
2111036 35965644 24.04.2008 пайовий відкритий
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" березня 2012 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п 
Найменування показника 
Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
Активи фонду, грн
982 166,27
983 630,38
(оцінна вартість) 
Зобов'язання фонду, грн  8 564,08 3 290,98
Вартість чистих активів фонду, грн
973 602,19
980 339,40
(ряд. 1 - ряд. 2) 
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,
12 334
12 024
у т. ч. розміщених серед: 
4.1 
а) юридичних осіб,
у т. ч. 
4.1.1  резидентів; 
4.1.2  нерезидентів; 
4.2 
б) фізичних осіб,
12 334
12 024
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  12 334 12 024
4.2.2  нерезидентів 
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 78,94 81,53
Номінальна вартість одного цінного папера  100,00 100,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" березня 2012 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
1 Акції 00191075 ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 8 400 1,76 14 784,00 43 484,28 4,42 0,0043 Українська Біржа
2 Акції 00191158 ПАТ "МК"Азовсталь" UA4000075758 35 000 0,25 8 750,00 45 913,00 4,67 0,0008 Українська Біржа
3 Акції 05441447 ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 400 000 0,10 40 000,00 37 120,00 3,77 0,0016 Українська Біржа
4 Акції 23343582 ПАТ "Донбасенерго" UA4000080675 1 700 10,00 17 000,00 47 833,07 4,86 0,0072 Українська Біржа
5 Акції 00191193 ПАТ "ЄМЗ" UA4000079966 720 15,25 10 980,00 50 051,52 5,09 0,0069 Українська Біржа
6 Акції 22048622 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" UA4000077481 20 000 0,25 5 000,00 20 606,00 2,10 0,0163 Українська Біржа
7 Акції 23269555 ПАТ "Західенерго" UA4000079479 100 10,00 1 000,00 22 538,57 2,29 0,0008 Українська Біржа
8 Акції 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 3 300 0,75 2 475,00 73 278,81 7,45 0,0029 Українська Біржа
9 Акції 05763797 ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" UA4000121321 10 000 0,25 2 500,00 22 810,00 2,32 0,0046 Українська Біржа
10 Акції 01386326 ПАТ "Мостобуд" UA4000072912 300 10,00 3 000,00 26 403,63 2,68 0,0517 Українська Біржа
11 Акції 14307794 ПАТ "Мотор Січ" UA0800541007 23 135,00 3 105,00 62 100,00 6,31 0,0011 ПФТС
12 Акції 00191023 ПАТ "ПівнГЗК" UA4000066922 5 900 0,25 1 475,00 69 122,04 7,03 0,0003 Українська Біржа
13 Акції 00210890 ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA4000108724 10 000 1,05 10 500,00 44 962,00 4,57 0,0044 Українська Біржа
14 Акції 00191135 ВАТ "Харцизький трубний завод" UA4000081046 9 000 0,05 450,00 10 706,40 1,09 0,0004 Українська Біржа
15 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 6 700 1,30 8 710,00 53 388,95 5,43 0,0018 Українська Біржа
16 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 10 000 0,25 2 500,00 12 723,00 1,29 0,0012 Українська Біржа
17 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 30 000 0,25 7 500,00 37 425,00 3,81 0,0219 Українська Біржа
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 139 729,00 680 466,27 69,18 Х
- короткострокових  Х Х Х Х 139 729,00 680 466,27 69,18 Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п
Вид рахунку
Сума грошових коштів
Найменування банку
МФО банку
Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті назва валюти вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Поточний 2 204,13 UAH ПАТ "Інтеграл", м. Київ 320735 0,2240
2 Поточний 105,50 UAH ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ 300023 0,0110
3 Депозитний 63 700,00 UAH АКБ "Інтеграл" 320735 9,50 06.08.2010 21.12.2012 6,4760
4 Депозитний 100,00 UAH АТ "БМ БАНК" 380913 8,00 27.09.2010 0,0100
5 Депозитний 5 000,00 UAH ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 22,00 18.03.2010 31.12.2012 0,5080
6 Депозитний 97 600,00 UAH ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 15,00 11.02.2011 13.02.2013 9,9220
7 Депозитний 100,00 UAH ПАТ "ПУМБ" 334851 15,50 23.03.2012 14.03.2013 0,0100
8 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 14,00 02.09.2011 06.09.2012 1,0170
9 Депозитний 34 000,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 14,00 02.09.2011 01.04.2012 3,4570
10 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 14,00 07.09.2011 11.09.2012 1,0170
11 Депозитний 39 800,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 14,00 07.09.2011 04.04.2012 4,0460
12 Інший 40 118,84 UAH КМФ ПАТ "Укрсоцбанк" 300023 4,0790
Разом: 
Х  302 728,47 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  30,7770
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
Разом:  Х 
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п
Дебіторська заборгованість
Дата виникнення дебіторської заборгованості
Планова дата погашення дебіторської заборгованості
Чиста реалізаційна вартість (грн)
Первісна вартість
Резерв сумнівних боргів (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 35917889 ВДЦП ПрАТ Інше 13.02.2012 13.04.2012 435,64 435,64 0,0440
Разом:  Х Х Х Х Х 435,64 435,64 0.00 0,0440
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.