Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "30" березня 2012 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
221562 34914337 18.01.2007 пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" березня 2012 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п 
Найменування показника 
Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
Активи фонду, грн
1 362 284,22
1 336 150,49
(оцінна вартість) 
Зобов'язання фонду, грн  4 828,02 17 808,66
Вартість чистих активів фонду, грн
1 357 456,20
1 318 341,83
(ряд. 1 - ряд. 2) 
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,
1 161
1 121
у т. ч. розміщених серед: 
4.1 
а) юридичних осіб,
76
76
у т. ч. 
4.1.1  резидентів;  76 76
4.1.2  нерезидентів; 
4.2 
б) фізичних осіб,
1 085
1 045
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  1 085 1 045
4.2.2  нерезидентів 
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 169,21 1 176,04
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" березня 2012 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України UA4000083059 200 1 000,00 200 000,00 118 724,02 8,89 0,0108
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
2 Акції 00191075 ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 5 000 1,76 8 800,00 25 883,50 1,94 0,0026 Українська Біржа
3 Акції 05808735 ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" UA4000108112 200 000 0,25 50 000,00 37 060,00 2,77 0,0088
4 Акції 05441447 ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 200 000 0,10 20 000,00 18 560,00 1,39 0,0008 Українська Біржа
5 Акції 23343582 ПАТ "Донбасенерго" UA4000080675 1 200 10,00 12 000,00 33 764,52 2,53 0,0051 Українська Біржа
6 Акції 23269555 ПАТ "Західенерго" UA4000079479 80 10,00 800,00 18 030,86 1,35 0,0006 Українська Біржа
7 Акції 00131400 ВАТ "КРИМЕНЕРГО" UA4000080733 5 000 0,25 1 250,00 9 970,00 0,75 0,0029
8 Акції 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 3 000 0,75 2 250,00 66 617,10 4,99 0,0026 Українська Біржа
9 Акції 01386326 ПАТ "Мостобуд" UA4000072912 130 10,00 1 300,00 11 441,57 0,86 0,0224 Українська Біржа
10 Акції 14307794 ПАТ "Мотор Січ" UA0800541007 30 135,00 4 050,00 81 000,00 6,06 0,0014 ПФТС
11 Акції 05785448 АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" UA4000088579 20 000 0,80 16 000,00 60 950,00 4,56 0,0647
12 Акції 00191023 ПАТ "ПівнГЗК" UA4000066922 5 000 0,25 1 250,00 58 578,00 4,38 0,0002 Українська Біржа
13 Акції 00210890 ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA4000108724 8 000 1,05 8 400,00 35 969,60 2,69 0,0035 Українська Біржа
14 Акції 00196204 ВАТ "Український графіт" UA4000069066 30 000 3,35 100 500,00 15 000,00 1,12 0,0430
15 Акції 00135390 ПАТ "Укрнафта" UA4000117501 50 0,25 12,50 14 513,21 1,09 0,0001 Українська Біржа
16 Акції 00131954 АК "Харківобленерго" UA4000083984 10 000 0,25 2 500,00 10 700,00 0,80 0,0039
17 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 6 000 1,30 7 800,00 47 811,00 3,58 0,0016 Українська Біржа
18 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 5 000 0,25 1 250,00 6 361,50 0,48 0,0006 Українська Біржа
19 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 20 000 0,25 5 000,00 24 950,00 1,87 0,0146 Українська Біржа
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 443 162,50 695 884,88 52,08 Х
- короткострокових  Х Х Х Х 443 162,50 695 884,88 52,08 Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п
Вид рахунку
Сума грошових коштів
Найменування банку
МФО банку
Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті назва валюти вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Поточний 16 828,66 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 1,2590
2 Поточний 56,29 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,0040
3 Депозитний 32 000,00 UAH ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 19,00 22.03.2011 19.06.2012 2,3950
4 Депозитний 86 250,00 UAH ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 15,00 11.02.2011 13.02.2013 6,4550
5 Депозитний 50,00 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 9,50 14.07.2010 21.12.2012 0,0040
6 Депозитний 150 000,00 UAH АБ "Експрес-Банк" 322959 13,50 10.05.2011 18.06.2012 11,2260
7 Депозитний 5 000,00 UAH ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 20,75 26.03.2010 01.04.2013 0,3740
8 Депозитний 100,00 UAH ПАТ "ПУМБ" 334851 15,50 20.03.2012 14.03.2013 0,0070
9 Депозитний 125 000,00 UAH ВАТ "Ощадбанк", Соломінське відділення філія 5445 м. Києва 320326 15,70 28.03.2012 02.07.2012 9,3550
10 Депозитний 100 000,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 17,00 27.09.2011 17.09.2012 7,4840
11 Депозитний 118 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 23,75 19.12.2011 14.06.2012 8,8310
12 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 24,00 19.12.2011 13.09.2012 0,0750
13 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 24,50 19.12.2011 13.12.2012 0,0750
14 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 19.12.2011 14.03.2013 0,0750
15 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 19.12.2011 13.06.2013 0,0750
16 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 19.12.2011 13.09.2013 0,0750
17 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 19.12.2011 13.12.2013 0,0750
Разом: 
Х  639 284,95 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  47,8440
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
Разом:  Х 
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п
Дебіторська заборгованість
Дата виникнення дебіторської заборгованості
Планова дата погашення дебіторської заборгованості
Чиста реалізаційна вартість (грн)
Первісна вартість
Резерв сумнівних боргів (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 24262621 УДК у. м. Інше 06.10.2010 29.06.2012 595,00 595,00 0,0450
2 35917889 ВДЦП ПрАТ Інше 13.02.2012 13.04.2012 385,66 385,66 0,0290
Разом:  Х Х Х Х Х 980,66 980,66 0.00 0,0740
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.