Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про вартість чистіх активів        
станом на 31 грудня 2008 р.        
Показник на початок року на кінець звітнього періоду        
грн грн        
Активи фонду, грн 8 812 663,34 3 148 083,42        
Зобов`язання фонду, грн 202 670,91 38 540,42        
Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 - ряд.2) 8 609 992,43 3 109 543,00        
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць 5 658 2 592        
У т.ч. розміщених серед:        
а) юридичних осіб, 1 578 368        
у т.ч.        
- резидентів 1 323 113        
- нерезидентів 255 255        
б) фізичних осіб, 4 080 2 224        
у т.ч.        
- резидентів 4 080 2 224        
- нерезидентів            
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 521,74 1 199,67        
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
Керівник зберігача              
(підпис)   (прізвище)        
               
               
      М.П.            
             
   
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду  
Перелік інвестицій в цінні папери  
станом на 31 грудня 2008 р.  
               
№ п/п Емітент (ЄДРПОУ) Назва Емітента Код ISIN ЦП Назва ЦП Кількість ЦП, шт Номінальна вартість ЦП, грн Оціночна вартість ЦП, грн  
1 21666051 Кредитпромбанк ВАТ UA100079АС0 Облігації підприємств 350 350 000,00 391 541,12  
2 26597691 Одеська міська рада UA150499EC03 Облігації місцевих позик 220 220 000,00 228 957,70  
3 00013480 Міністерство фінансів України (випуск 1) UA3B00020909 Облігації державні внутрішні 450 450 000,00 451 866,87  
4 00127522 Міжрегіональна Академія управління персоналом UA100268AA03 Облігації підприємств 290 290 000,00 331 625,53  
5 19411125 Європейський страховий альянс, ЗАТ UA519411125A Облігації підприємств 240 240 000,00 262 819,94  
6 04053915 Запорізька міська рада UA080334ЕЕ09 Облігації місцевих позик 150 150 000,00 151 283,18  
7 33299878 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА ТОВ UA4000014856 Облігації підприємств 330 330 000,00 399 166,19  
8 14282829 ПУМБ UA4000035034 Облігації підприємств 330 330 000,00 351 592,53  
РАЗОМ:   Х Х 2 360 2 360 000,00 2 568 853,06  
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
         
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про фінансові інвестиції        
станом на 31 грудня 2008 р.        
             
№ п/п Види цінних паперів Номінальна вартість На кінець звітнього періоду        
тис. грн. Оціночна вартість,        
  тис. грн.  
1 2 3 4        
Цінні папери вітчизняних емітентів        
Державні цінні папери        
1 Облігації внутрішніх державних позик 450 000,00 451 866,87        
2 Облігації зовнішніх державних позик            
3 Облігації місцевих позик 370 000,00 380 240,88        
4 Казначейскі зобов'язання            
5 Усього державних цінних паперів 820 000,00 832 107,75        
(ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4)        
Цінні папери емітентів - резидентів України        
6 Акції            
7 Облігації 1 540 000,00 1 736 745,31        
8 Ощадні сертифікати            
9 Інші цінні папери            
10 Усього цінних паперів емітентів-резидентів 1 540 000,00 1 736 745,31        
(ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9)        
11 Разом цінних паперів вітчизняних емітентів 2 360 000,00 2 568 853,06        
(ряд. 5+ ряд.10)        
             
Цінні папери іноземних емітентів        
Цінні папери іноземних держав        
12 Внутрішні            
13 Зовнішні            
14 Усього цінних паперів іноземних держав            
(ряд. 12+ ряд.13)        
Цінні папери емітентів - нерезидентів        
15 Акції            
16 Облігації            
17 Інші цінні папери            
18 Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів            
(ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17)        
19 Разом цінних паперів іноземних емітентів            
(ряд. 14+ ряд.18)        
20 Усього фінансових інвестицій 2 360 000,00 2 568 853,06        
(ряд. 11+ ряд.19),        
 у т.ч.:        
21 - короткострокових 2 360 000,00 2 568 853,06        
22 - довгострокових            
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.