Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про вартість чистіх активів        
станом на 30 вересня 2008 р.        
Показник на початок року на кінець звітнього періоду        
грн грн        
Активи фонду, грн 8 812 663,34 6 122 629,27        
Зобов`язання фонду, грн 202 670,91 17 394,45        
Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 - ряд.2) 8 609 992,43 6 105 234,82        
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць 5 658 4 740        
У т.ч. розміщених серед:        
а) юридичних осіб, 1 578 1 074        
у т.ч.        
- резидентів 1 323 819        
- нерезидентів 255 255        
б) фізичних осіб, 4 080 3 666        
у т.ч.        
- резидентів 4 080 3 666        
- нерезидентів            
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 521,74 1 288,02        
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
Керівник зберігача              
(підпис)   (прізвище)        
               
               
      М.П.            
             
   
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду  
Перелік інвестицій в цінні папери  
станом на 30 вересня 2008 р.  
               
№ п/п Емітент (ЄДРПОУ) Назва Емітента Код ISIN ЦП Назва ЦП Кількість ЦП, шт Номінальна вартість ЦП, грн Оціночна вартість ЦП, грн  
1 25167451 Глобинський Мясокомбінат ТОВ UA4000026173 Облігації підприємств 350 350 000,00 354 252,50  
2 32167106 ПАНТЕК-виробництво ТОВ АА0252758 Векселі 1 429 500,00 430 000,00  
3 31115794 Базіс Поінт ТОВ АА0064403 Векселі 1 430 000,00 430 000,00  
4 00135390 Укрнафта ВАТ UA1004781001 Акції 500 125,00 57 645,00  
5 00191129 Маріупольський металургіний комбінат ім.Ілліча ВАТ UA0500661006 Акції 25 000 6 250,00 41 750,00  
6 05393139 Новомосковський трубний завод ВАТ UA0400031003 Акції 1 200 300,00 7 200,12  
7 05768898 Дніпрошина, ВАТ UA0405621006 Акції 2 500 125 000,00 137 500,00  
8 24432974 Міттал Арселор Кривий Ріг, ВАТ UA0403911003 Акції 5 000 5 000,00 40 000,00  
9 00165712 Світло шахтаря ХМБЗ ВАТ UA2000211001 Акції 70 000 700,00 69 300,00  
10 00196204 Укрграфіт ВАТ UA0801201106 Акції 16 500 55 275,00 33 000,00  
11 00210890 Стахановський вагонзавод ВАТ UA1200661007 Акції 5 000 5 250,00 35 000,00  
12 13533086 Норд АТ UA0500211000 Акції 300 3,00 51 000,00  
13 21666051 Кредитпромбанк ВАТ UA100079АС0 Облігації підприємств 350 350 000,00 352 558,50  
14 26597691 Одеська міська рада UA150499EC03 Облігації місцевих позик 420 420 000,00 430 634,40  
15 00127522 Міжрегіональна Академія управління персоналом UA100268AA03 Облігації підприємств 350 350 000,00 367 500,00  
16 00444636 Ковельмолоко ВАТ UA0300111004 Акції 20 000 5 000,00 10 000,00  
17 03121566 Українська автомобільна корпорація АТ UA1006981005 Акції 300 4 500,00 61 500,00  
18 19411125 Європейський страховий альянс, ЗАТ 122 Облігації підприємств 300 300 000,00 309 300,00  
19 04053915 Запорізька міська рада UA080334ЕЕ09 Облігації місцевих позик 150 150 000,00 158 325,00  
20 33299878 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА ТОВ UA4000014856 Облігації підприємств 330 330 000,00 334 032,60  
21 14282829 ПУМБ UA4000035034 Облігації підприємств 330 330 000,00 342 381,60  
22 05766356 Сумихімпром, ВАТ UA 400001303 Облігації підприємств 340 340 000,00 354 691,40  
РАЗОМ:   Х Х 149 222 3 986 903,00 4 407 571,12  
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
         
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про фінансові інвестиції        
станом на 30 вересня 2008 р.        
             
№ п/п Види цінних паперів Номінальна вартість На кінець звітнього періоду        
тис. грн. Оціночна вартість,        
  тис. грн.  
1 2 3 4        
Цінні папери вітчизняних емітентів        
Державні цінні папери        
1 Облігації внутрішніх державних позик            
2 Облігації зовнішніх державних позик            
3 Облігації місцевих позик 570 000,00 588 959,40        
4 Казначейскі зобов'язання            
5 Усього державних цінних паперів 570 000,00 588 959,40        
(ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4)        
Цінні папери емітентів - резидентів України        
6 Акції 207 403,00 543 895,12        
7 Облігації 2 350 000,00 2 414 716,60        
8 Ощадні сертифікати            
9 Інші цінні папери 859 500,00 860 000,00        
10 Усього цінних паперів емітентів-резидентів 3 416 903,00 3 818 611,72        
(ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9)        
11 Разом цінних паперів вітчизняних емітентів 3 986 903,00 4 407 571,12        
(ряд. 5+ ряд.10)        
             
Цінні папери іноземних емітентів        
Цінні папери іноземних держав        
12 Внутрішні            
13 Зовнішні            
14 Усього цінних паперів іноземних держав            
(ряд. 12+ ряд.13)        
Цінні папери емітентів - нерезидентів        
15 Акції            
16 Облігації            
17 Інші цінні папери            
18 Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів            
(ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17)        
19 Разом цінних паперів іноземних емітентів            
(ряд. 14+ ряд.18)        
20 Усього фінансових інвестицій 3 986 903,00 4 407 571,12        
(ряд. 11+ ряд.19),        
 у т.ч.:        
21 - короткострокових 3 986 903,00 4 407 571,12        
22 - довгострокових            
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.