Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"   33540395   АВ 416818   09.07.2008   18.08.2010    
  (повне найменування КУА)    (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)    (серія та номер ліцензії)    (дата видачі)    (дата закінчення)     
                                                             
Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування ІСІ)   
                                                             
станом на "31" березня 2010 року   
Інформація про ІСІ   
                                                             
                                                      Таблиця 1
                                                             
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**  
1 2 3 4 5 6 7  
221562 34914337 18.01.2007   пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований    
                                                             
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.                                                         
** Заповнюється лише для строкових фондів.
                                                             
                                                             
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" березня 2010 року   
                                                             
                                                      Таблиця 2
                                                             
N з/п  Найменування показника  Значення показника   
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду   
 
Активи фонду, грн 1 844 056,15 2 486 813,16  
(оцінна вартість)   
Зобов'язання фонду, грн  4 610,14 7 116,77  
Вартість чистих активів фонду, грн 1 839 446,01 2 479 696,39  
(ряд. 1 - ряд. 2)   
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 1 486 1 437  
у т. ч. розміщених серед:   
4.1  а) юридичних осіб, 86 86  
у т. ч.   
4.1.1  резидентів;  86 86  
4.1.2  нерезидентів;       
4.2  б) фізичних осіб, 1 400 1 351  
у т. ч.   
4.2.1  резидентів;  1 400 1 351  
4.2.2  нерезидентів       
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 237,85 1 725,61  
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00  
                                                             
                                                             
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду  
                                                             
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" березня 2010 року   
                                                             
1. Перелік інвестицій у цінні папери
                                                      Таблиця 3
                                                             
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України  
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України (випуск 1) UA4000054456 100 1 000,00 100 000,00 107 775,00 4,33 0,0054  
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)  
2 Облігації місцевих позик 04053915 Запорізька міська рада UA080334ЕЕ09 150 1 000,00 150 000,00 162 984,00 6,55 1,5000  
3 Облігації місцевих позик 26597691 Одеська міська рада UA150499EC03 220 1 000,00 220 000,00 195 764,80 7,87 0,7333  
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)  
4 Акції 05808735 АвтоКрАЗ ХК ВАТ UA1600661102 100 000 0,25 25 000,00 17 000,00 0,68 0,0044  
5 Акції 00190816 Алчевський коксохімічний завод, ВАТ UA1200511004 150 000 0,25 37 500,00 100 680,00 4,05 0,0050  
6 Акції 05393043 Дніпровський металургiйний комбiнат Дзерж. ВАТ UA0401211000 70 000 0,25 17 500,00 72 548,00 2,92 0,0010  
7 Акції 23359034 Дніпрообленерго ЕК ВАТ UA0400161008 100 10,00 1 000,00 56 686,09 2,28 0,0017  
8 Акції 05393122 Дніпропетровський трубний завод ВАТ UA0403421003 250 82,31 20 577,50 49 432,13 1,99 0,0237  
9 Акції 00186536 Дніпроспецсталь ВАТ UA0800161004 10 46,25 462,50 24 500,00 0,99 0,0009  
10 Акції 23343582 Донбасенерго, ВАТ UA0500131000 500 10,00 5 000,00 49 111,10 1,98 0,0021  
11 Акції 00191164 Донецький металургійний завод, ВАТ UA0500121001 100 000 0,25 25 000,00 16 500,00 0,66 0,0276  
12 Акції 00191193 Єнакієвський металургійний завод ВАТ UA0502681002 200 15,25 3 050,00 58 743,88 2,36 0,0019  
13 Акції 00182863 Житомирський маслозавод UA0600071007 3 000 0,05 150,00 32 250,00 1,30 0,0381  
14 Акції 00131400 КРИМЕНЕРГО ВАТ UA0100021007 5 000 0,25 1 250,00 29 250,00 1,18 0,0029  
15 Акції 20355550 Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ UA0500281003 1 000 0,25 250,00 37 516,30 1,51 0,0065  
16 Акції 01386326 Мостобуд ВАТ UA1000271007 150 10,00 1 500,00 116 079,98 4,67 0,0259  
17 Акції 14307794 Мотор Січ ВАТ UA0800541007 30 135,00 4 050,00 78 845,87 3,17 0,0014  
18 Акції 05785448 Насосенергомаш ВАТ UA1801021007 10 000 0,80 8 000,00 57 000,00 2,29 0,0324  
19 Акції 00191282 Полтавський ГЗК ВАТ UA1600971204 1 000 9,96 9 960,00 70 566,70 2,84 0,0015  
20 Акції 00210890 Стахановський вагонзавод ВАТ UA1200661007 6 000 1,05 6 300,00 30 539,40 1,23 0,0080  
21 Акції 05761614 Стирол Концерн ВАТ UA4000000798 500 35,00 17 500,00 45 156,35 1,82 0,0054  
22 Акції 21574573 Форум АКБ UA1006051007 5 000 10,00 50 000,00 45 679,50 1,84 0,0081  
23 Акції 00131954 Харківобленерго АК UA2000731008 10 000 0,25 2 500,00 51 659,00 2,08 0,0039  
24 Акції 00191135 Харцизький трубний ВАТ UA0500331006 30 000 0,05 1 500,00 53 853,00 2,17 0,0012  
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 708 050,00 1 560 121,10 Х Х  
- короткострокових  Х Х Х Х 708 050,00 1 560 121,10 Х Х  
- довгострокових  Х Х Х Х     Х Х  
                                                             
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
                                                             
                                                             
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
                                                             
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5  
Разом: Х Х   Х  
                                                             
                                                             
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
                                                             
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання  
3 4 5 6 7 8 9 10  
1 125,82   АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ 322012         0,0050  
2 247 475,60   АКБ "Інтеграл", м. Київ 320735         9,9520  
3 224 323,76   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 22,30       9,0210  
4 1 114,00   АКБ "Інтеграл", м. Київ 320735         0,0450  
5 303,81   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001         0,0120  
6 1 000,00   АКБ "Інтеграл", м. Київ 320735 2,00       0,0400  
7 5 000,00   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 20,00       0,2010  
8 225 000,00   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 20,75       9,0480  
9 110 000,00   ВАТ "ВТБ" Банк 321767 17,81       4,4230  
Разом:  814 342,99 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х   
                                                             
                                                             
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
                                                             
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8  
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х    Х   
                                                             
                                                             
5. Перелік інших інвестицій
                                                             
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)   
 
1 система клієнт-банк Інтеграл 0,02    
Разом:  Х  0,02 Х  
                                                             
                                                             
6. Дебіторська заборгованість 
                                                             
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості  
2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 04053915 Запорізька міська рада Облігації місцевих позик Іменні відсоткові Е Інше 24.12.2009 06.07.2010 2 952,76 2 952,76   0,1190  
2 35917889 ВДЦП ВАТ Інше 12.11.2009 30.11.2009 924,99 924,99   0,0370  
3 35222498 Сучасний фінансовий консалтінг Інше 15.12.2009 11.01.2010 0,10 0,10      
4 33299878 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА ТОВ Грошові кошти 13.07.2009 05.08.2009 108 471,20 108 471,20   4,3620  
Разом:  Х Х Х Х Х 112 349,05 112 349,05 0.00 Х  
                                                             
                                                             
Керівник компанії з                   Городецький Леонід Анатолійович    
управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна    
з управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Керівник зберігача       
                    (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.