Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"   33540395   АВ 416818   09.07.2008   18.08.2010    
  (повне найменування КУА)    (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)    (серія та номер ліцензії)    (дата видачі)    (дата закінчення)     
                                                             
Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування ІСІ)   
                                                             
станом на "31" грудня 2009 року   
Інформація про ІСІ   
                                                             
                                                      Таблиця 1
                                                             
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**  
1 2 3 4 5 6 7  
221562 34914337 18.01.2007   пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований    
                                                             
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.                                                         
** Заповнюється лише для строкових фондів.
                                                             
                                                             
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" грудня 2009 року   
                                                             
                                                      Таблиця 2
                                                             
N з/п  Найменування показника  Значення показника   
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду   
 
Активи фонду, грн 3 148 083,42 1 844 056,15  
(оцінна вартість)   
Зобов'язання фонду, грн  38 540,42 4 610,14  
Вартість чистих активів фонду, грн 3 109 543,00 1 839 446,01  
(ряд. 1 - ряд. 2)   
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 2 592 1 486  
у т. ч. розміщених серед:   
4.1  а) юридичних осіб, 368 86  
у т. ч.   
4.1.1  резидентів;  113 86  
4.1.2  нерезидентів;  255    
4.2  б) фізичних осіб, 2 224 1 400  
у т. ч.   
4.2.1  резидентів;  2 224 1 400  
4.2.2  нерезидентів       
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 199,67 1 237,85  
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00  
                                                             
                                                             
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду  
                                                             
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" грудня 2009 року   
                                                             
1. Перелік інвестицій у цінні папери
                                                      Таблиця 3
                                                             
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України  
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України (випуск 1) UA4000054456 100 1 000,00 100 000,00 105 419,00 5,72 0,0054  
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)  
2 Облігації місцевих позик 04053915 Запорізька міська рада UA080334ЕЕ09 150 1 000,00 150 000,00 150 000,01 8,13 1,5000  
3 Облігації місцевих позик 26597691 Одеська міська рада UA150499EC03 220 1 000,00 220 000,00 195 764,80 10,62 0,7333  
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)  
4 Акції 00191075 Авдіївський коксохімічний завод, ВАТ UA0500561008 1 500 1,76 2 640,00 15 836,85 0,86 0,0008  
5 Акції 05808735 АвтоКрАЗ ХК ВАТ UA1600661102 100 000 0,25 25 000,00 16 000,00 0,87 0,0044  
6 Акції 00191158 Азовсталь Металургійний комбінат ВАТ UA0501431003 8 000 0,25 2 000,00 21 458,40 1,16 0,0003  
7 Акції 00190816 Алчевський коксохімічний завод, ВАТ UA1200511004 120 000 0,25 30 000,00 61 200,00 3,32 0,0040  
8 Акції 05393043 Дніпровський металургiйний комбiнат Дзерж. ВАТ UA0401211000 70 000 0,25 17 500,00 42 000,00 2,28 0,0010  
9 Акції 23359034 Дніпрообленерго ЕК ВАТ UA0400161008 100 10,00 1 000,00 44 000,00 2,39 0,0017  
10 Акції 05393122 Дніпропетровський трубний завод ВАТ UA0403421003 250 82,31 20 577,50 27 500,00 1,49 0,0237  
11 Акції 00186536 Дніпроспецсталь ВАТ UA0800161004 10 46,25 462,50 20 500,00 1,11 0,0009  
12 Акції 23269555 Західенерго ВАТ UA1300591005 50 10,00 500,00 16 350,00 0,89 0,0004  
13 Акції 20355550 Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ UA0500281003 600 0,25 150,00 15 000,00 0,81 0,0039  
14 Акції 00191129 Маріупольський металургіний комбінат ім.Ілліча ВАТ UA0500661006 7 000 0,25 1 750,00 16 727,20 0,91 0,0002  
15 Акції 01386326 Мостобуд ВАТ UA1000271007 150 10,00 1 500,00 55 500,00 3,01 0,0259  
16 Акції 14307794 Мотор Січ ВАТ UA0800541007 50 135,00 6 750,00 82 132,80 4,45 0,0024  
17 Акції 05785448 Насосенергомаш ВАТ UA1801021007 10 000 0,80 8 000,00 40 420,00 2,19 0,0324  
18 Акції 05393139 Новомосковський трубний завод ВАТ UA0400031003 10 000 0,25 2 500,00 21 000,00 1,14 0,0833  
19 Акції 00191023 Північний ГЗК, ВАТ UA0402091005 8 000 0,25 2 000,00 28 806,40 1,56 0,0003  
20 Акції 00191282 Полтавський ГЗК ВАТ UA1600971204 1 000 9,96 9 960,00 27 500,00 1,49 0,0015  
21 Акції 05761614 Стирол Концерн ВАТ UA4000000798 100 35,00 3 500,00 4 799,33 0,26 0,0011  
22 Акції 05747991 Сумське МНВО ім. М.Фрунзе, ВАТ UA1800051005 400 10,00 4 000,00 21 800,00 1,18 0,0006  
23 Акції 00131954 Харківобленерго АК UA2000731008 10 000 0,25 2 500,00 33 000,00 1,79 0,0039  
24 Акції 22927045 Центренерго ВАТ UA1006831002 2 000 1,30 2 600,00 18 903,20 1,03 0,0005  
25 Акції 00191035 Ясинівський коксохімічний завод, ВАТ UA0500491008 6 000 0,25 1 500,00 15 108,00 0,82 0,0044  
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)  
26 Облігації підприємств 14359319 ВТБ Банк UA4000048086 80 1 000,00 80 000,00 79 739,47 4,32 0,0027  
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 696 390,00 1 176 465,46 Х Х  
- короткострокових  Х Х Х Х 696 390,00 1 176 465,46 Х Х  
- довгострокових  Х Х Х Х     Х Х  
                                                             
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
                                                             
                                                             
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
                                                             
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5  
Разом: Х Х   Х  
                                                             
                                                             
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
                                                             
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання  
3 4 5 6 7 8 9 10  
1 247,60   АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ 322012         0,0130  
2 57 466,40   АКБ "Інтеграл", м. Київ 320735         3,1160  
3 94 340,60   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 16,00       5,1160  
4 82,70   АКБ "Інтеграл" 320735         0,0040  
5 302,32   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001         0,0160  
6 1 000,00   АКБ "Інтеграл" 320735         0,0540  
Разом:  153 439,62 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х   
                                                             
                                                             
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
                                                             
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8  
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х    Х   
                                                             
                                                             
5. Перелік інших інвестицій
                                                             
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)   
 
1 система клієнт-банк Інтеграл 63,35 0,0030  
Разом:  Х  63,35 Х  
                                                             
                                                             
6. Дебіторська заборгованість 
                                                             
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості  
2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 04053915 Запорізька міська рада Облігації місцевих позик іменні процентні Е Інше 24.12.2009 06.07.2010 684,99 684,99   0,0370  
2 14359319 ВТБ Банк Облігації підприємств Іменні процентні В Інше 24.12.2009 20.01.2010 2 640,19 2 640,19   0,1430  
3 35917889 ВДЦП ВАТ Інше 12.11.2009 30.11.2009 159,75 159,75   0,0090  
4 33308667 АРТ-КАПІТАЛ ІФК Цінні папери 15.07.2009 30.06.2010 177 456,14 177 456,14   9,6230  
5 35222498 Сучасний фінансовий консалтінг Інше 15.12.2009 11.01.2010 0,10 0,10      
6 33299878 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА ТОВ Грошові кошти 13.07.2009 05.08.2009 333 146,55 333 146,55   18,0660  
Разом:  Х Х Х Х Х 514 087,72 514 087,72 0.00 Х  
                                                             
                                                             
Керівник компанії з                   Городецький Леонід Анатолійович    
управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна    
з управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Керівник зберігача       
                    (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.