Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про вартість чистіх активів        
станом на 30 червня 2007 р.        
Показник на початок року на кінець звітнього періоду        
грн грн        
Активи фонду, грн   2 155 073,86        
Зобов`язання фонду, грн   69 766,33        
Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 - ряд.2)   2 085 307,53        
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць   1 887        
У т.ч. розміщених серед:        
а) юридичних осіб,   20        
у т.ч.        
- резидентів   20        
- нерезидентів            
б) фізичних осіб,   1 867        
у т.ч.        
- резидентів   1 867        
- нерезидентів            
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)   1 105,09        
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
Керівник зберігача              
(підпис)   (прізвище)        
               
               
      М.П.            
             
   
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду  
Перелік інвестицій в цінні папери  
станом на 30 червня 2007 р.  
               
№ п/п Емітент (ЄДРПОУ) Назва Емітента Код ISIN ЦП Назва ЦП Кількість ЦП, шт Номінальна вартість ЦП, грн Оціночна вартість ЦП, грн  
1 00131305 Київенерго ВАТ АК UA1000551002 Акції 1 500 375,00 53 700,00  
2 14307794 Мотор Січ ВАТ UA0800541007 Акції 50 6 750,00 48 750,00  
3 20355550 Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ UA0500281003 Акції 500 125,00 41 000,00  
4 05393122 Дніпропетровський трубний завод ВАТ UA0403421003 Акції 50 4 115,50 37 650,00  
5 24432974 Міттал Арселор Кривий Ріг, ВАТ UA0403911003 Акції 5 000 5 000,00 45 500,00  
6 01386326 Мостобуд ВАТ UA1000271007 Акції 100 1 000,00 130 000,00  
7 32204722 Місто Інвестиційно-будівна корпорація ТОВ UA4000000970 Облігації підприємств 1 000 22 100,00 51 000,00  
8 30478733 Комфорт-Інвест ІК ТзОВ UA4000022461 Облігації підприємств 50 50 000,00 53 304,00  
9 13533086 Норд АТ UA0500211000 Акції 300 3,00 39 600,00  
10 21574573 Форум АКБ UA100605AA05 Акції 1 000 10 000,00 43 810,00  
11 02023732 Екосорб УК UA102419BA06 Облігації підприємств 6 30 000,00 72 000,00  
12 03121566 Українська автомобільна корпорація АТ UA1006981005 Акції 100 1 500,00 43 700,00  
РАЗОМ:   Х Х 9 656 130 968,50 660 014,00  
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
         
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про фінансові інвестиції        
станом на 30 червня 2007 р.        
             
№ п/п Види цінних паперів Номінальна вартість На кінець звітнього періоду        
тис. грн. Оціночна вартість,        
  тис. грн.  
1 2 3 4        
Цінні папери вітчизняних емітентів        
Державні цінні папери        
1 Облігації внутрішніх державних позик            
2 Облігації зовнішніх державних позик            
3 Облігації місцевих позик            
4 Казначейскі зобов'язання            
5 Усього державних цінних паперів            
(ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4)        
Цінні папери емітентів - резидентів України        
6 Акції 28 868,50 483 710,00        
7 Облігації 102 100,00 176 304,00        
8 Ощадні сертифікати            
9 Інші цінні папери            
10 Усього цінних паперів емітентів-резидентів 130 968,50 660 014,00        
(ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9)        
11 Разом цінних паперів вітчизняних емітентів 130 968,50 660 014,00        
(ряд. 5+ ряд.10)        
             
Цінні папери іноземних емітентів        
Цінні папери іноземних держав        
12 Внутрішні            
13 Зовнішні            
14 Усього цінних паперів іноземних держав            
(ряд. 12+ ряд.13)        
Цінні папери емітентів - нерезидентів        
15 Акції            
16 Облігації            
17 Інші цінні папери            
18 Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів            
(ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17)        
19 Разом цінних паперів іноземних емітентів            
(ряд. 14+ ряд.18)        
20 Усього фінансових інвестицій 130 968,50 660 014,00        
(ряд. 11+ ряд.19),        
 у т.ч.:        
21 - короткострокових 130 968,50 660 014,00        
22 - довгострокових            
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.