Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про вартість чистіх активів        
станом на 31 грудня 2007 р.        
Показник на початок року на кінець звітнього періоду        
грн грн        
Активи фонду, грн   8 812 663,34        
Зобов`язання фонду, грн   202 670,91        
Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 - ряд.2)   8 609 992,43        
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць   5 658        
У т.ч. розміщених серед:        
а) юридичних осіб,   1 578        
у т.ч.        
- резидентів   1 323        
- нерезидентів   255        
б) фізичних осіб,   4 080        
у т.ч.        
- резидентів   4 080        
- нерезидентів            
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)   1 521,74        
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
Керівник зберігача              
(підпис)   (прізвище)        
               
               
      М.П.            
             
   
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду  
Перелік інвестицій в цінні папери  
станом на 31 грудня 2007 р.  
               
№ п/п Емітент (ЄДРПОУ) Назва Емітента Код ISIN ЦП Назва ЦП Кількість ЦП, шт Номінальна вартість ЦП, грн Оціночна вартість ЦП, грн  
1 25167451 Глобинський Мясокомбінат ТОВ UA4000026173 Облігації підприємств 350 350 000,00 352 257,50  
2 23359034 Дніпрообленерго ЕК ВАТ UA0400161008 Акції 200 2 000,00 174 000,00  
3 23269555 Західенерго ВАТ UA1300591005 Акції 200 2 000,00 118 200,00  
4 14307794 Мотор Січ ВАТ UA0800541007 Акції 150 20 250,00 259 320,00  
5 22767506 Хмельницькобленерго, ЕК ВАТ UA2200031001 Акції 20 000 5 000,00 280 000,00  
6 20355550 Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ UA0500281003 Акції 500 125,00 72 500,00  
7 05393122 Дніпропетровський трубний завод ВАТ UA0403421003 Акції 50 4 115,50 37 750,00  
8 24432974 Міттал Арселор Кривий Ріг, ВАТ UA0403911003 Акції 5 000 5 000,00 79 790,00  
9 05396638 Херсонобленерго ЕК ВАТ UA2100031002 Акції 30 000 7 500,00 390 000,00  
10 01386326 Мостобуд ВАТ UA1000271007 Акції 100 1 000,00 216 000,00  
11 00210602 Енергомашспецсталь ВАТ UA0500511003 Акції 150 000 37 500,00 405 000,00  
12 00231610 Кременчуцький колісний завод UA1600511000 Акції 5 000 32 500,00 205 000,00  
13 30478733 Комфорт-Інвест ІК ТзОВ UA4000022461 Облігації підприємств 300 300 000,00 384 000,00  
14 13533086 Норд АТ UA0500211000 Акції 300 3,00 72 000,00  
15 21574573 Форум АКБ UA100605AA05 Акції 1 000 10 000,00 43 300,00  
16 05763814 Крюківський вагонобудівний завод UA1600181101 Акції 10 000 7 500,00 368 000,00  
17 31406476 Стиль модерн Торговий дім ТОВ 1 Векселі 1 160 200,00 143 820,23  
18 02023732 Екосорб УК UA102419BA06 Облігації підприємств 19 95 000,00 228 000,00  
19 00127522 Міжрегіональна Академія управління персоналом UA100268AA03 Облігації підприємств 250 250 000,00 250 000,00  
20 03121566 Українська автомобільна корпорація АТ UA1006981005 Акції 550 8 250,00 427 900,00  
21 19411125 Європейський страховий альянс, ЗАТ 122 Облігації підприємств 150 150 000,00 150 127,50  
22 04053915 Запорізька міська рада UA080334ЕЕ09 Облігації місцевих позик 150 150 000,00 158 857,50  
23 05766356 Сумихімпром, ВАТ UA 400001303 Облігації підприємств 340 340 000,00 346 358,00  
РАЗОМ:   Х Х 224 610 1 937 943,50 5 162 180,73  
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
         
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про фінансові інвестиції        
станом на 31 грудня 2007 р.        
             
№ п/п Види цінних паперів Номінальна вартість На кінець звітнього періоду        
тис. грн. Оціночна вартість,        
  тис. грн.  
1 2 3 4        
Цінні папери вітчизняних емітентів        
Державні цінні папери        
1 Облігації внутрішніх державних позик            
2 Облігації зовнішніх державних позик            
3 Облігації місцевих позик 150 000,00 158 857,50        
4 Казначейскі зобов'язання            
5 Усього державних цінних паперів 150 000,00 158 857,50        
(ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4)        
Цінні папери емітентів - резидентів України        
6 Акції 142 743,50 3 148 760,00        
7 Облігації 1 485 000,00 1 710 743,00        
8 Ощадні сертифікати            
9 Інші цінні папери 160 200,00 143 820,23        
10 Усього цінних паперів емітентів-резидентів 1 787 943,50 5 003 323,23        
(ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9)        
11 Разом цінних паперів вітчизняних емітентів 1 937 943,50 5 162 180,73        
(ряд. 5+ ряд.10)        
             
Цінні папери іноземних емітентів        
Цінні папери іноземних держав        
12 Внутрішні            
13 Зовнішні            
14 Усього цінних паперів іноземних держав            
(ряд. 12+ ряд.13)        
Цінні папери емітентів - нерезидентів        
15 Акції            
16 Облігації            
17 Інші цінні папери            
18 Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів            
(ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17)        
19 Разом цінних паперів іноземних емітентів            
(ряд. 14+ ряд.18)        
20 Усього фінансових інвестицій 1 937 943,50 5 162 180,73        
(ряд. 11+ ряд.19),        
 у т.ч.:        
21 - короткострокових 1 937 943,50 5 162 180,73        
22 - довгострокових            
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.