Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про вартість чистіх активів        
станом на 30 червня 2008 р.        
Показник на початок року на кінець звітнього періоду        
грн грн        
Активи фонду, грн 8 812 663,34 7 627 613,37        
Зобов`язання фонду, грн 202 670,91 20 086,45        
Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 - ряд.2) 8 609 992,43 7 607 526,92        
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць 5 658 5 254        
У т.ч. розміщених серед:        
а) юридичних осіб, 1 578 1 324        
у т.ч.        
- резидентів 1 323 1 069        
- нерезидентів 255 255        
б) фізичних осіб, 4 080 3 930        
у т.ч.        
- резидентів 4 080 3 930        
- нерезидентів            
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 521,74 1 447,95        
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
Керівник зберігача              
(підпис)   (прізвище)        
               
               
      М.П.            
             
   
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду  
Перелік інвестицій в цінні папери  
станом на 30 червня 2008 р.  
               
№ п/п Емітент (ЄДРПОУ) Назва Емітента Код ISIN ЦП Назва ЦП Кількість ЦП, шт Номінальна вартість ЦП, грн Оціночна вартість ЦП, грн  
1 25167451 Глобинський Мясокомбінат ТОВ UA400002617 Облігації підприємств 350 350 000,00 364 000,00  
2 32167106 ПАНТЕК-виробництво ТОВ АА0252758 Векселі 1 429 500,00 430 000,00  
3 31115794 Базіс Поінт ТОВ АА0064403 Векселі 1 430 000,00 430 000,00  
4 00131305 Київенерго ВАТ АК UA1000551002 Акції 4 000 1 000,00 120 800,00  
5 23269555 Західенерго ВАТ UA1300591005 Акції 200 2 000,00 78 900,00  
6 00191129 Маріупольський металургіний комбінат ім.Ілліча ВАТ UA0500661006 Акції 25 000 6 250,00 111 250,00  
7 14307794 Мотор Січ ВАТ UA0800541007 Акції 150 20 250,00 169 500,00  
8 20355550 Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ UA0500281003 Акції 500 125,00 43 500,00  
9 05768898 Дніпрошина, ВАТ UA0405621006 Акції 3 500 175 000,00 248 500,00  
10 24432974 Міттал Арселор Кривий Ріг, ВАТ UA0403911003 Акції 5 000 5 000,00 85 000,00  
11 00165712 Світло шахтаря ХМБЗ ВАТ UA2000211001 Акції 70 000 700,00 86 800,00  
12 00196204 Укрграфіт ВАТ UA0801201106 Акції 16 500 55 275,00 79 200,00  
13 00210890 Стахановський вагонзавод ВАТ UA1200661007 Акції 5 000 5 250,00 150 500,00  
14 13498562 Шахта Красноармійська - Західна №1, ВАТ UA0506831009 Акції 20 000 5 000,00 216 000,00  
15 30478733 Комфорт-Інвест ІК ТзОВ UA4000022461 Облігації підприємств 400 400 000,00 427 200,00  
16 13533086 Норд АТ UA0500211000 Акції 300 3,00 64 500,00  
17 26597691 Одеська міська рада UA150499EC03 Облігації місцевих позик 420 420 000,00 452 554,20  
18 00127522 Міжрегіональна Академія управління персоналом UA100268AA03 Облігації підприємств 350 350 000,00 367 500,00  
19 00444636 Ковельмолоко ВАТ UA0300111004 Акції 20 000 5 000,00 44 184,00  
20 20365318 Донгорбанк ЗАТ UA050193AB09 Облігації підприємств 350 350 000,00 353 811,50  
21 03121566 Українська автомобільна корпорація АТ UA1006981005 Акції 300 4 500,00 121 200,00  
22 19411125 Європейський страховий альянс, ЗАТ 122 Облігації підприємств 300 300 000,00 309 300,00  
23 04053915 Запорізька міська рада UA080334ЕЕ09 Облігації місцевих позик 150 150 000,00 158 857,50  
24 05766356 Сумихімпром, ВАТ UA 400001303 Облігації підприємств 340 340 000,00 348 802,60  
РАЗОМ:   Х Х 173 112 3 804 853,00 5 261 859,80  
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
         
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про фінансові інвестиції        
станом на 30 червня 2008 р.        
             
№ п/п Види цінних паперів Номінальна вартість На кінець звітнього періоду        
тис. грн. Оціночна вартість,        
  тис. грн.  
1 2 3 4        
Цінні папери вітчизняних емітентів        
Державні цінні папери        
1 Облігації внутрішніх державних позик            
2 Облігації зовнішніх державних позик            
3 Облігації місцевих позик 570 000,00 611 411,70        
4 Казначейскі зобов'язання            
5 Усього державних цінних паперів 570 000,00 611 411,70        
(ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4)        
Цінні папери емітентів - резидентів України        
6 Акції 285 353,00 1 619 834,00        
7 Облігації 2 090 000,00 2 170 614,10        
8 Ощадні сертифікати            
9 Інші цінні папери 859 500,00 860 000,00        
10 Усього цінних паперів емітентів-резидентів 3 234 853,00 4 650 448,10        
(ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9)        
11 Разом цінних паперів вітчизняних емітентів 3 804 853,00 5 261 859,80        
(ряд. 5+ ряд.10)        
             
Цінні папери іноземних емітентів        
Цінні папери іноземних держав        
12 Внутрішні            
13 Зовнішні            
14 Усього цінних паперів іноземних держав            
(ряд. 12+ ряд.13)        
Цінні папери емітентів - нерезидентів        
15 Акції            
16 Облігації            
17 Інші цінні папери            
18 Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів            
(ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17)        
19 Разом цінних паперів іноземних емітентів            
(ряд. 14+ ряд.18)        
20 Усього фінансових інвестицій 3 804 853,00 5 261 859,80        
(ряд. 11+ ряд.19),        
 у т.ч.:        
21 - короткострокових 3 804 853,00 5 261 859,80        
22 - довгострокових            
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.