Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про вартість чистіх активів        
станом на 31 березня 2008 р.        
Показник на початок року на кінець звітнього періоду        
грн грн        
Активи фонду, грн 8 812 663,34 9 967 042,81        
Зобов`язання фонду, грн 202 670,91 487 691,42        
Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 - ряд.2) 8 609 992,43 9 479 351,39        
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць 5 658 6 374        
У т.ч. розміщених серед:        
а) юридичних осіб, 1 578 1 678        
у т.ч.        
- резидентів 1 323 1 423        
- нерезидентів 255 255        
б) фізичних осіб, 4 080 4 696        
у т.ч.        
- резидентів 4 080 4 696        
- нерезидентів            
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 521,74 1 487,19        
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
Керівник зберігача              
(підпис)   (прізвище)        
               
               
      М.П.            
             
   
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду  
Перелік інвестицій в цінні папери  
станом на 31 березня 2008 р.  
               
№ п/п Емітент (ЄДРПОУ) Назва Емітента Код ISIN ЦП Назва ЦП Кількість ЦП, шт Номінальна вартість ЦП, грн Оціночна вартість ЦП, грн  
1 25167451 Глобинський Мясокомбінат ТОВ UA400002617 Облігації підприємств 350 350 000,00 352 257,50  
2 32167106 ПАНТЕК-виробництво ТОВ АА0252758 Векселі 1 429 500,00 430 000,00  
3 31115794 Базіс Поінт ТОВ АА0064403 Векселі 1 430 000,00 430 000,00  
4 23359034 Дніпрообленерго ЕК ВАТ UA0400161008 Акції 200 2 000,00 125 200,00  
5 23269555 Західенерго ВАТ UA1300591005 Акції 200 2 000,00 101 800,00  
6 14307794 Мотор Січ ВАТ UA0800541007 Акції 150 20 250,00 196 500,00  
7 22767506 Хмельницькобленерго, ЕК ВАТ UA2200031001 Акції 20 000 5 000,00 250 000,00  
8 20355550 Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ UA0500281003 Акції 500 125,00 58 999,95  
9 05393122 Дніпропетровський трубний завод ВАТ UA0403421003 Акції 50 4 115,50 30 000,00  
10 24432974 Міттал Арселор Кривий Ріг, ВАТ UA0403911003 Акції 5 000 5 000,00 92 250,00  
11 05396638 Херсонобленерго ЕК ВАТ UA2100031002 Акції 30 000 7 500,00 375 000,00  
12 01386326 Мостобуд ВАТ UA1000271007 Акції 200 2 000,00 393 000,00  
13 00196204 Укрграфіт ВАТ UA0801201106 Акції 24 500 82 075,00 147 000,00  
14 00231610 Кременчуцький колісний завод UA1600511000 Акції 5 000 32 500,00 275 000,00  
15 00210890 Стахановський вагонзавод ВАТ UA1200661007 Акції 5 000 5 250,00 211 250,00  
16 13498562 Шахта Красноармійська - Західна №1, ВАТ UA0506831009 Акції 20 000 5 000,00 290 000,00  
17 30478733 Комфорт-Інвест ІК ТзОВ UA4000022461 Облігації підприємств 400 400 000,00 405 000,00  
18 13533086 Норд АТ UA0500211000 Акції 300 3,00 65 100,00  
19 05763814 Крюківський вагонобудівний завод UA1600181101 Акції 10 000 7 500,00 305 000,00  
20 02023732 Екосорб УК UA102419BA06 Облігації підприємств 19 95 000,00 228 000,00  
21 26597691 Одеська міська рада UA150499EC03 Облігації місцевих позик 420 420 000,00 435 540,00  
22 00127522 Міжрегіональна Академія управління персоналом UA100268AA03 Облігації підприємств 250 250 000,00 250 000,00  
23 00444636 Ковельмолоко ВАТ UA0300111004 Акції 20 000 5 000,00 45 000,00  
24 03121566 Українська автомобільна корпорація АТ UA1006981005 Акції 550 8 250,00 379 500,00  
25 19411125 Європейський страховий альянс, ЗАТ 122 Облігації підприємств 300 300 000,00 302 298,00  
26 04053915 Запорізька міська рада UA080334ЕЕ09 Облігації місцевих позик 150 150 000,00 158 857,50  
27 05766356 Сумихімпром, ВАТ UA 400001303 Облігації підприємств 340 340 000,00 345 106,80  
РАЗОМ:   Х Х 143 881 3 358 068,50 6 677 659,75  
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
         
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про фінансові інвестиції        
станом на 31 березня 2008 р.        
             
№ п/п Види цінних паперів Номінальна вартість На кінець звітнього періоду        
тис. грн. Оціночна вартість,        
  тис. грн.  
1 2 3 4        
Цінні папери вітчизняних емітентів        
Державні цінні папери        
1 Облігації внутрішніх державних позик            
2 Облігації зовнішніх державних позик            
3 Облігації місцевих позик 570 000,00 594 397,50        
4 Казначейскі зобов'язання            
5 Усього державних цінних паперів 570 000,00 594 397,50        
(ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4)        
Цінні папери емітентів - резидентів України        
6 Акції 193 568,50 3 340 599,95        
7 Облігації 1 735 000,00 1 882 662,30        
8 Ощадні сертифікати            
9 Інші цінні папери 859 500,00 860 000,00        
10 Усього цінних паперів емітентів-резидентів 2 788 068,50 6 083 262,25        
(ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9)        
11 Разом цінних паперів вітчизняних емітентів 3 358 068,50 6 677 659,75        
(ряд. 5+ ряд.10)        
             
Цінні папери іноземних емітентів        
Цінні папери іноземних держав        
12 Внутрішні            
13 Зовнішні            
14 Усього цінних паперів іноземних держав            
(ряд. 12+ ряд.13)        
Цінні папери емітентів - нерезидентів        
15 Акції            
16 Облігації            
17 Інші цінні папери            
18 Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів            
(ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17)        
19 Разом цінних паперів іноземних емітентів            
(ряд. 14+ ряд.18)        
20 Усього фінансових інвестицій 3 358 068,50 6 677 659,75        
(ряд. 11+ ряд.19),        
 у т.ч.:        
21 - короткострокових 3 358 068,50 6 677 659,75        
22 - довгострокових            
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.