Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"   33540395   АВ 416818   09.07.2008   18.08.2010    
  (повне найменування КУА)    (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)    (серія та номер ліцензії)    (дата видачі)    (дата закінчення)     
                                                             
Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування ІСІ)   
                                                             
станом на "31" грудня 2010 року   
Інформація про ІСІ   
                                                             
                                                      Таблиця 1
                                                             
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**  
1 2 3 4 5 6 7  
221562 34914337 18.01.2007   пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований    
                                                             
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.                                                         
** Заповнюється лише для строкових фондів.
                                                             
                                                             
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" грудня 2010 року   
                                                             
                                                      Таблиця 2
                                                             
N з/п  Найменування показника  Значення показника   
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду   
 
Активи фонду, грн 1 844 056,15 1 974 835,71  
(оцінна вартість)   
Зобов'язання фонду, грн  4 610,14 5 853,50  
Вартість чистих активів фонду, грн 1 839 446,01 1 968 982,21  
(ряд. 1 - ряд. 2)   
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 1 486 1 342  
у т. ч. розміщених серед:   
4.1  а) юридичних осіб, 86 76  
у т. ч.   
4.1.1  резидентів;  86 76  
4.1.2  нерезидентів;       
4.2  б) фізичних осіб, 1 400 1 266  
у т. ч.   
4.2.1  резидентів;  1 400 1 266  
4.2.2  нерезидентів       
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 237,85 1 467,20  
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00  
                                                             
                                                             
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду  
                                                             
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" грудня 2010 року   
                                                             
1. Перелік інвестицій у цінні папери
                                                      Таблиця 3
                                                             
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України  
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України UA4000054456 100 1 000,00 100 000,00 106 640,00 5,40 0,0054  
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)  
2 Облігації місцевих позик 26597691 Одеська міська рада UA150499EC03 220 1 000,00 220 000,00 195 764,80 9,91 0,7333  
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)  
3 Акції 14305909 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" UA4000069603 200 000 0,10 20 000,00 78 940,00 4,00 0,0013  
4 Акції 00191075 ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 5 000 1,76 8 800,00 74 144,00 3,75 0,0026  
5 Акції 05808735 ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" UA1600661102 200 000 0,25 50 000,00 39 400,00 2,00 0,0088  
6 Акції 00191158 ВАТ "МК"Азовсталь" UA4000075758 20 000 0,25 5 000,00 57 210,00 2,90 0,0006  
7 Акції 00190816 ВАТ "Алчевський коксохімічний завод" UA1200511004 57 000 0,25 14 250,00 30 495,00 1,54 0,0019  
8 Акції 23359034 ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" UA4000081533 100 10,00 1 000,00 24 400,00 1,24 0,0017  
9 Акції 05393122 ВАТ "Дніпропетровський трубний завод" UA4000070734 250 82,31 20 577,50 17 000,00 0,86 0,0237  
10 Акції 00186536 ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М.Кузьміна" UA4000095624 10 46,25 462,50 13 942,19 0,71 0,0009  
11 Акції 23343582 ВАТ "Донбасенерго" UA4000080675 600 10,00 6 000,00 42 662,46 2,16 0,0025  
12 Акції 00182863 ВАТ "Житомирський маслозавод" UA4000066591 3 000 0,05 150,00 25 950,00 1,31 0,0381  
13 Акції 00131400 ВАТ "КРИМЕНЕРГО" UA4000080733 5 000 0,25 1 250,00 14 750,00 0,75 0,0029  
14 Акції 05444546 ВАТ "Кримський содовий завод" UA4000083117 25 000 1,00 25 000,00 31 000,00 1,57 0,0114  
15 Акції 05763814 ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 1 000 0,75 750,00 35 286,70 1,79 0,0009  
16 Акції 05763797 ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" UA1200681005 15 000 0,25 3 750,00 63 285,00 3,21 0,0068  
17 Акції 01386326 ВАТ "Мостобуд" UA4000072912 170 10,00 1 700,00 51 819,45 2,62 0,0293  
18 Акції 14307794 ВАТ "Мотор Січ" UA0800541007 10 135,00 1 350,00 29 742,09 1,51 0,0005  
19 Акції 05785448 ВАТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" UA4000088579 10 000 0,80 8 000,00 58 000,00 2,94 0,0324  
20 Акції 00191023 ВАТ "Північний ГЗК" UA4000066922 2 000 0,25 500,00 26 201,60 1,33 0,0001  
21 Акції 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" UA1600971204 1 720 9,96 17 131,20 74 235,37 3,76 0,0026  
22 Акції 05761614 ВАТ "Концерн "Стирол" UA4000000798 1 000 35,00 35 000,00 79 829,80 4,04 0,0108  
23 Акції 00131954 АК "Харківобленерго" UA4000083984 10 000 0,25 2 500,00 26 305,00 1,33 0,0039  
24 Акції 22927045 ВАТ "Центренерго" UA4000079081 5 000 1,30 6 500,00 73 333,00 3,71 0,0014  
25 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 5 000 0,25 1 250,00 22 336,50 1,13 0,0006  
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)  
26 Облігації підприємств 21560766 ВАТ "Укртелеком" UA4000089593 90 1 000,00 90 000,00 95 172,30 4,82 0,0019  
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 640 921,20 1 387 845,26 Х Х  
- короткострокових  Х Х Х Х 640 921,20 1 387 845,26 Х Х  
- довгострокових  Х Х Х Х     Х Х  
                                                             
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
                                                             
                                                             
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
                                                             
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5  
Разом: Х Х   Х  
                                                             
                                                             
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
                                                             
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання  
3 4 5 6 7 8 9 10  
1 299,22   КМФ ПАТ "Укрсоцбанк" 322012         0,0150  
2 46 852,79   ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735         2,3720  
3 14 214,38   ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735         0,7200  
4 360,83   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001         0,0180  
5 20 550,00   ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 12,00   14.07.2010 23.12.2011 1,0410  
6 190 054,51   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 17,00   22.03.2010 25.03.2011 9,6240  
7 25 000,00   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 20,75   26.03.2010 25.03.2011 1,2660  
8 198 679,02   ПАТ «ВТБ Банк» 321767 19,86   30.03.2010 14.03.2011 10,0610  
Разом:  496 010,75 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х   
                                                             
                                                             
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
                                                             
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8  
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х    Х   
                                                             
                                                             
5. Перелік інших інвестицій
                                                             
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)   
 
Разом:  Х    Х  
                                                             
                                                             
6. Дебіторська заборгованість 
                                                             
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості  
2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 24262621 УДК у. м. Інше 06.10.2010 31.12.2010 595,00 595,00   0,0300  
2 35917889 ВДЦП ВАТ Інше 10.12.2010 10.02.2011 384,70 384,70   0,0190  
3 33308667 АРТ-КАПІТАЛ ІФК Цінні папери 19.11.2010 25.03.2011 90 000,00 90 000,00   4,5570  
Разом:  Х Х Х Х Х 90 979,70 90 979,70 0.00 Х  
                                                             
                                                             
Керівник компанії з                   Городецький Леонід Анатолійович    
управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна    
з управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Керівник зберігача       
                    (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.