Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"   33540395   АВ 416818   09.07.2008   18.08.2010    
  (повне найменування КУА)    (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)    (серія та номер ліцензії)    (дата видачі)    (дата закінчення)     
                                                             
Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування ІСІ)   
                                                             
станом на "30" червня 2010 року   
Інформація про ІСІ   
                                                             
                                                      Таблиця 1
                                                             
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**  
1 2 3 4 5 6 7  
221562 34914337 18.01.2007   пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований    
                                                             
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.                                                         
** Заповнюється лише для строкових фондів.
                                                             
                                                             
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "30" червня 2010 року   
                                                             
                                                      Таблиця 2
                                                             
N з/п  Найменування показника  Значення показника   
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду   
 
Активи фонду, грн 1 844 056,15 1 957 714,32  
(оцінна вартість)   
Зобов'язання фонду, грн  4 610,14 10 922,57  
Вартість чистих активів фонду, грн 1 839 446,01 1 946 791,75  
(ряд. 1 - ряд. 2)   
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 1 486 1 428  
у т. ч. розміщених серед:   
4.1  а) юридичних осіб, 86 76  
у т. ч.   
4.1.1  резидентів;  86 76  
4.1.2  нерезидентів;       
4.2  б) фізичних осіб, 1 400 1 352  
у т. ч.   
4.2.1  резидентів;  1 400 1 352  
4.2.2  нерезидентів       
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 237,85 1 363,30  
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00  
                                                             
                                                             
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду  
                                                             
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "30" червня 2010 року   
                                                             
1. Перелік інвестицій у цінні папери
                                                      Таблиця 3
                                                             
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України  
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України (випуск 1) UA4000054456 100 1 000,00 100 000,00 109 823,00 5,61 0,0054  
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)  
2 Облігації місцевих позик 04053915 Запорізька міська рада UA080334EE09 150 1 000,00 150 000,00 158 925,75 8,12 1,5000  
3 Облігації місцевих позик 26597691 Одеська міська рада UA150499EC03 220 1 000,00 220 000,00 195 764,80 10,00 0,7333  
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)  
4 Акції 00191075 Авдіївський коксохімічний завод, ВАТ UA0500561008 2 000 1,76 3 520,00 24 816,00 1,27 0,0010  
5 Акції 05808735 АвтоКрАЗ ХК ВАТ UA1600661102 200 000 0,25 50 000,00 33 100,00 1,69 0,0088  
6 Акції 00190816 Алчевський коксохімічний завод, ВАТ UA1200511004 110 000 0,25 27 500,00 50 600,00 2,59 0,0037  
7 Акції 05441447 Алчевський металургійний комбінат, ВАТ UA1200261006 80 000 0,10 8 000,00 13 024,00 0,67 0,0003  
8 Акції 23359034 Дніпрообленерго ЕК ВАТ UA0400161008 100 10,00 1 000,00 28 045,46 1,43 0,0017  
9 Акції 05393122 Дніпропетровський трубний завод ВАТ UA0403421003 250 82,31 20 577,50 23 137,50 1,18 0,0237  
10 Акції 00186536 Дніпроспецсталь ВАТ UA0800161004 10 46,25 462,50 15 825,00 0,81 0,0009  
11 Акції 23343582 Донбасенерго, ВАТ UA0500131000 1 000 10,00 10 000,00 64 545,30 3,30 0,0042  
12 Акції 00182863 Житомирський маслозавод UA0600071007 3 000 0,05 150,00 23 625,00 1,21 0,0381  
13 Акції 00131400 КРИМЕНЕРГО ВАТ UA0100021007 5 000 0,25 1 250,00 15 500,00 0,79 0,0029  
14 Акції 05444546 Кримський содовий завод ВАТ UA0100031006 25 000 1,00 25 000,00 36 250,00 1,85 0,0114  
15 Акції 20355550 Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ UA0500281003 1 500 0,25 375,00 31 107,75 1,59 0,0097  
16 Акції 01386326 Мостобуд ВАТ UA1000271007 210 10,00 2 100,00 72 946,61 3,73 0,0362  
17 Акції 14307794 Мотор Січ ВАТ UA0800541007 15 135,00 2 025,00 33 129,54 1,69 0,0007  
18 Акції 05785448 Насосенергомаш ВАТ UA1801021007 10 000 0,80 8 000,00 62 400,00 3,19 0,0324  
19 Акції 00191023 Північний ГЗК, ВАТ UA0402091005 9 000 0,25 2 250,00 74 604,60 3,81 0,0004  
20 Акції 00191282 Полтавський ГЗК ВАТ UA1600971204 1 000 9,96 9 960,00 38 795,00 1,98 0,0015  
21 Акції 00131954 Харківобленерго АК UA2000731008 10 000 0,25 2 500,00 30 000,00 1,53 0,0039  
22 Акції 22927045 Центренерго ВАТ UA1006831002 2 000 1,30 2 600,00 25 856,20 1,32 0,0005  
23 Акції 00191035 Ясинівський коксохімічний завод, ВАТ UA0500491008 15 000 0,25 3 750,00 49 359,00 2,52 0,0110  
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 651 020,00 1 211 180,51 Х Х  
- короткострокових  Х Х Х Х 651 020,00 1 211 180,51 Х Х  
- довгострокових  Х Х Х Х     Х Х  
                                                             
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
                                                             
                                                             
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
                                                             
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5  
Разом: Х Х   Х  
                                                             
                                                             
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
                                                             
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання  
3 4 5 6 7 8 9 10  
1 125,82   АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ 322012         0,0060  
2 256 679,14   АКБ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735         13,1110  
3 147,08   АКБ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735         0,0080  
4 138,93   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001         0,0070  
5 1 000,00   АКБ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 2,00   25.12.2008 24.12.2010 0,0510  
6 256 262,69   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 20,00   22.03.2010 25.03.2011 13,0900  
7 25 000,00   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 20,75   26.03.2010 25.03.2011 1,2770  
8 203 487,80   ВАТ "ВТБ" Банк 321767 17,81   30.03.2010   10,3940  
Разом:  742 841,46 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х   
                                                             
                                                             
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
                                                             
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8  
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х    Х   
                                                             
                                                             
5. Перелік інших інвестицій
                                                             
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)   
 
Разом:  Х    Х  
                                                             
                                                             
6. Дебіторська заборгованість 
                                                             
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості  
2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 04053915 Запорізька міська рада Облігації місцевих позик Іменні відсоткові Е Інше 24.12.2009 06.07.2010 2 952,76 2 952,76   0,1510  
2 35917889 ВДЦП ВАТ Інше 12.11.2009 30.11.2009 739,49 739,49   0,0380  
3 35222498 Сучасний фінансовий консалтінг Інше 15.12.2009 11.01.2010 0,10 0,10      
Разом:  Х Х Х Х Х 3 692,35 3 692,35 0.00 Х  
                                                             
                                                             
Керівник компанії з                   Городецький Леонід Анатолійович    
управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна    
з управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Керівник зберігача       
                    (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.